Kindertandarts

Kindertandartsen zijn tandartsen gespecialiseerd in de kindertandheelkunde. De kindertandarts wordt ook wel pedodontoloog genoemd. Deze tandarts richt zich speciaal op kinderen die extreme angst hebben. Daarnaast richt hij zich op kinderen die veel gaatjes hebben maar nog veel te jong zijn om een uitgebreide behandeling te krijgen. Ook richt een kindertandarts zich op kinderen met gedragsproblemen, kinderen met medische problemen en kinderen met lichamelijke of verstandige beperkingen. Een kindertandarts heeft dan ook een speciale opleiding hiervoor gevolgd. De meest voorkomende gebitsproblemen bij jonge kinderen zijn gaatjes (cariës) en tanderosie in het melkgebit.

Wat doet een kindertandarts?

Een kindertandarts gaat als eerste na wat een kind tot nu toe heeft meegemaakt bij de tandartsen waar het kind is geweest. Ook gaat hij na wat een kind meegemaakt kan hebben in andere medische settingen. De kindertandarts wil daarnaast te weten komen wat het algemene gedrag is van het kind. Aan de hand van de conditie van het gebit en mede door middel van het verhaal van de ouders/verzorgers wordt er dan een behandelplan opgesteld voor het kind. De kindertandarts maakt duidelijke afspraken met het kind en aan het einde van een behandeling vertelt hij aan het kind wat er de volgende keer gaat gebeuren. Hij vertelt niet alleen wat er gaat gebeuren, ook geeft hij voedingsadviezen. Daarnaast geeft de kindertandarts poetslessen aan de kinderen.

Eigenlijk voert de kindertandarts dezelfde taken uit als een ‘gewone’ tandarts. Dit zijn dan preventieve behandelingen en dus ook herstellende behandelingen. Zo voert de kindertandarts plakcontroles uit en behandelt hij gaatjes. Ook worden behandelingen zoals fluoride behandelingen, het maken van foto’s en het polijsten van het gebit uitgevoerd door de kindertandarts. Dit wordt dan voorzichtig gedaan gedurende het wenproces van het kind.

Verwijzing naar kindertandarts

Kinderen kunnen terecht bij de kindertandarts op verwijzing van de tandarts van de ouders of verzorgers, de huisarts of een medisch specialist. Deze verwijzing gebeurt alleen als er een behandelprobleem of een spoedgeval wordt geconstateerd. De kindertandarts neemt de behandeling over in overleg met de tandarts die het kind heeft doorverwezen. Een kindertandarts draagt altijd zorg voor een kind voor een tijdelijke periode.

Opleiding kindertandarts

Om kindertandarts te worden dient er een specialisatie te worden gevolgd na de opleiding tandheelkunde. De opleiding tandheelkunde duurt zes jaar, waarvan er 3 jaar een bachelor wordt gevolgd en drie jaar een master. Vervolgens gaat een afgestudeerde tandheelkundige zich dus nog specialiseren tot kindertandarts.

Tandartsen die de opleiding tot kinderarts hebben afgerond worden officieel erkend door de NVvK (Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde). In Nederland zijn er ongeveer veertig kindertandartsen die officieel geregistreerd zijn.

Tandartspraktijken

Er zijn in Nederland ongeveer 85 tandartsen die zijn gespecialiseerd tot kindertandarts. Deze kindertandartsen zijn over het algemeen gevestigd in tandartspraktijken. Ook zijn er een paar gevestigd in centra voor bijzondere tandheelkunde.

Sidebar