Gehandicapten tandarts

Voor mensen die een verstandelijke, motorische of meervoudige beperking hebben zijn er tandartsen die hiervoor speciaal zijn opgeleid. De gehandicapten tandarts neemt ook zoveel tijd als nodig voor de behandeling. Patiënten met een verstandelijke beperking hebben vaak ook meer kans op mondproblemen.

Wat doet de gehandicapten tandarts?

De gehandicapten tandarts voert in principe dezelfde werkzaamheden uit als de gewone tandarts. Het is zijn taak om het gebit van de patiënt met een verstandelijke beperking gezonder te maken. Zo voert hij controle uit en bekijkt hij daarbij of de patiënten aan hun tanden en kiezen bepaalde afwijkingen of ziekten hebben. Eventuele behandelingen zoals het vullen van gaatjes, het trekken van tanden en kiezen en het maken van kronen worden uitgevoerd door de gehandicapten tandarts. De tandarts adviseert de patiënt over een goede gebitsverzorging en eet-en drink gewoonten zodat problemen aan de tanden en kiezen voorkomen worden. Hier wordt allemaal erg uitgebreid de tijd voor genomen.

In sommige gevallen wordt er bij een patiënt met een verstandelijke of lichamelijke beperking of een handicap lachgassedatie toegediend. Dit wordt met behulp van een neusmasker toegediend. Door het inademen van dit mengsel krijgt de patiënt een kalmerend en geruststellend gevoel. Zo kan de behandeling rustig plaatsvinden.

Opleiding gehandicapten tandarts

Deze tandartsen volgen een speciale opleiding zodat mensen met een beperking goed geholpen kunnen worden. De postinitiële opleiding is er om patiënten met een verstandelijke e/of lichamelijke beperking uiteindelijk te kunnen behandelen. Met deze opleiding leert de tandarts om zijn behandeling zo goed mogelijk uit te voeren bij een patiënt met een handicap. Voorafgaand aan de postinitiële opleiding hebben de gehandicapten tandartsen een opleiding tandheelkunde gevolgd. Deze opleiding bestaat uit een bacheloropleiding van drie jaar en een masteropleiding van drie jaar. Voor deze opleiding geldt in Nederland wel een numerus fixus. Dit betekent dat er maar een beperkt aantal studenten op de opleiding terecht kunnen. Eventuele medicatie wordt ook voorgeschreven door de tandarts om ervoor te zorgen dat ontstekingen bestreden wordt.

Vereniging

De VBTGG is een vereniging waarbij gehandicapten tandartsen zich kunnen aansluiten. Dit is de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkunde Gezondheid voor Gehandicapten. Deze zorgt voor de bevordering van tandheelkundige gezondheidszorg voor de patiënten die een beperking hebben. Ook komt deze vereniging op voor mensen die extreme angst hebben voor een behandeling bij de tandarts.

Praktijken

Een behandeling kan plaats vinden in verschillende praktijken. Ten eerste kan deze gewoon plaatsvinden bij de gewone tandarts. Ten tweede kan een behandeling ook plaatsvinden bij een instelling die speciaal patiënten met een verstandelijke beperking ondersteunt. Ten derde kan de behandeling plaats vinden bij een centrum voor bijzondere tandheelkunde. De praktijken zijn volledig aangepast op de zorg voor gehandicapten. Zo is de praktijk dan bijvoorbeeld ook volledig rolstoeltoegankelijk. Ook zijn er vaak speciale stoelen en behandelruimtes aanwezig in de praktijk.

Sidebar