Biologische tandarts

Bio tandheelkunde (ook wel bio energetische tandheelkunde) gaat er van uit dat er een verband is tussen de gezondheid en de conditie van het gebit. Als er klachten zijn in het hele lichaam dan kunnen deze verband hebben met klachten die iemand heeft in en rond de mond. Bij de bio tandheelkunde gaat men dan ook wel uit van een holistische benadering. Dit betekent eigenlijk dat mondklachten en lichamelijke klachten invloed op elkaar hebben. Er wordt hierbij gekeken naar meerdere verbanden. Zo kunnen bijvoorbeeld spijsverteringsproblemen verband hebben met mondklachten. Ook kan hoofdpijn te maken hebben met de stand van de kaak. Daarnaast kunnen gewrichtsklachten te maken hebben met kaakontstekingen en klachten aan het immuunsysteem met problemen aan het tandvlees.

Wat doet de biologische tandarts?

Eigenlijk is de biologische tandarts gewoon een normale tandarts die bezocht wordt voor controles en normale behandelingen. Echter is de werkwijze van de biologische tandarts anders. De behandelmethoden en het materiaalgebruik is ook anders en verschilt per persoon.

De biologische tandarts kijkt dus met een holistische benadering. Hierbij worden ook andere factoren meegenomen zoals bijvoorbeeld persoonlijke en psychisch-emotionele factoren.
Wat betreft materiaalkeuze gebruikt de biologische tandarts materialen- en verdovingstechnieken die metaalvrij, lichaamsvriendelijk niet-allergeen en niet-giftig zijn.
Ook maken biologische tandartsen soms gebruik van complementaire geneeswijzen. Dit is dan aanvulling op gewone mondzorg. Complementaire geneeswijzen zijn bijvoorbeeld homeopathie, acupunctuur of neuraal therapie.

Bij behandelingen die de biologische tandarts uitvoert is er aandacht voor om het gebruik van chemische fluoride en articaïne houdende verdovingsmiddelen te vermijden.

Bezoek biologische tandarts

Er vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats met de biologische tandarts en de patiënt. Hierna wordt het behandelconcept besproken. Patiënten kunnen hun eigen behoeften en verwachtingen aangeven. Er zal ook een gebitsonderzoek plaatsvinden, zoals eigenlijk ook bij de gewone tandarts. Bij een bezoek kan de biologische tandarts ook vragen om een holistische vragenlijst in te vullen. De lichamelijke gezondheid en gewoonten in de mondverzorging worden hierbij onderzocht en er wordt een behandelplan opgesteld.

Opleiding biologische tandarts

Elke biologische tandarts heeft eerst een opleiding tandheelkunde afgerond. Deze opleiding duurt zes jaar en bestaat uit een bachelor en master opleiding die allebei drie jaar duren. Voor deze opleiding geldt een loting of een decentrale selectie. Vwo-leerlingen met een 8 of hoger op hun eindexamen worden sowieso toegelaten. Na de opleiding tot tandarts volgen biologische tandartsen nog een scholing in de bio-energetische tandheelkunde.

Praktijken

Biologische tandartsen kunnen zich aansluiten bij de NVBT. Dit is de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Bio-energetische Tandheelkunde. Binnen deze verenigingen worden cursussen gegeven. Tandartsen en mondhygiënisten kunnen zich hierbij aansluiten. Er zijn ongeveer 120 mensen lid van deze vereniging. Biologische tandartsen bevinden kunnen eigen tandartspraktijken hebben of zich bevinden in een tandartsenpraktijk die biologisch georiënteerd is.

Sidebar