Angsttandarts

Bij angst voor de tandarts kunnen mensen terecht bij een angsttandarts. Veel mensen zijn erg bang voor een bezoek aan de tandarts. De angsttandarts is daarom een oplossing voor de angstige gevoelens van mensen. Bij de angsttandarts wordt met de patiënt mee geleefd. Er wordt meer tijd genomen om patiënten gerust te stellen en ze op hun gemak te laten voelen.

Wanneer gaan mensen naar de angsttandarts?

Het willen bezoeken van een angsttandarts kan veroorzaakt worden door verschillende factoren. Redenen om een tandartsbezoek te vermijden kunnen zijn: schaamte voor de tandarts, verhalen van anderen, vervelende ervaringen, angst voor pijn en angst voor het verliezen van tanden of wat er nou gaat gebeuren met het gebit. De factoren leiden vaak ertoe dat mensen het bezoek aan de tandarts blijven uitstellen.

Wat doet de angsttandarts?

Een angsttandarts neemt dus meer tijd om patiënten echt op hun gemak te laten voelen. Hierbij neemt de tandarts uitgebreid de tijd om te analyseren wat de wensen en behoeften zijn van de patiënt. Daarnaast wordt er een uitgebreide uitleg gegeven door de angsttandarts over de behandeling. Ook is er de mogelijkheid om met de behandeling tussendoor te stoppen. Door deze manier leren patiënten hun angst langzaam te overwinnen. Vaak vindt er eerst een intakegesprek plaats. Hierbij wordt gekeken welke behandeling het beste bij de patiënt past.

Er zijn twee manieren van verdoven die de angsttandarts gebruikt om ervoor te zorgen dat de behandeling pijnloos is. Ten eerste is er de lachgassedatie. Dit heeft een hele ontspannende werking. Een zuivere zuurstof wordt toegediend door een neusmasker. Hierna wordt er lachgas toegediend. De patiënt voelt zich dan ontspannen en aangenaam. Lachgas zorgt er nauwelijks voor dat de pijn wordt afgenomen. Daarom wordt er dus vaak ook nog een extra verdoving toegediend. Ten tweede is er narcose. De patiënt wordt dan tijdens de behandeling continu in slaap gehouden.

Welke opleiding heeft de angsttandarts gedaan?

Een angsttandarts heeft sowieso de opleiding tandheelkunde gedaan. Deze opleiding duurt in totaal zes jaar en bestaat uit een bachelor en een master. In Nederland geldt een numerus fixus voor deze opleiding. Dit betekent dat er maar een beperkt aantal studenten deze opleiding kunnen volgen. Studenten kunnen via centrale en decentrale selectie terecht komen op deze opleiding en als zij een 8 of hoger behalen op het vwo-eindexamen. Na de zesjarige opleiding tandheelkunde wordt er een extra opleiding gedaan als specialisatie. Deze opleiding duurt dan nog drie jaar. De titel tot angsttandarts is in Nederland een beschermde titel. Deze is geaccrediteerd door de COBIJT (het Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde) en de VBTGG (Vereniging ter Bevordering van Bijzondere Tandheelkundige Gezondheid voor Gehandicapten)

Praktijken

In Nederland zijn er rond de 60 tandartsen die een specialisatie tot angsttandarts hebben. Deze tandartsen zijn verdeeld over tandartspraktijken. Ook zijn er een paar gevestigd in centra voor bijzondere tandheelkunde. Er zijn in Nederland zo’n dertig centra voor bijzondere tandheelkunde.

Sidebar